موارد

جزئیات

لوکیشن

لوکیشن

کانال ارتباطی

پلت فرم پخش

طراحی

نسخه دیجیتال کارت دعوت

نسخه دیجیتال کارت ورود

طراحی فضای کروماکی

طراحی گواهینامه

فضا آرایی و تجهیزات

کروماکی

نورپردازی

صدا

پرچم

 

 

 

موارد

جزئیات

تولید محتوا

نظرسنجی آنلاین

قرعه کشی

برنامه سازی

پیش تولید محتوای بصری ایونت

گوینده

تولید محتوای کروماکی

عکس برداری

تصویر برداری

switch

کارگردانی

یادبود

گواهینامه