بسته استاندارد

بسته استاندارد

موارد جزئیات
لوکیشن لوکیشن
کانال ارتباطی پلت فرم پخش
فضا آرایی و تجهیزات دکور
نورپردازی
صدا
برنامه سازی عکس‌برداری
تصویر برداری
switch
کارگردانی